۷ اسفند ۱۳۹۰

اشک های تلخِ پترا فون کانت

 » هانا شیگولا در مصاحبه اش با سوزان زونتاگ می گوید فیلمِ " اشک های تلخِ پترا فون کانت" در ده روز ساخته شد؛ می گوید پیدا کردنِ زوایای مختلفِ فیلمبرداری در یک لوکیشن به "دوِ استقامت" می مانست؛ می گوید کار سریع پیش رفت چون فاسبیندر قبل از فیلم برداری، در ذهنش آن را تمامآ آفریده بود؛
فاسبیندر همین قدر "تفاوت "ست که او می گوید و حتی بیشتر؛

هیچ نظری موجود نیست: